top of page
חיפוש

שיפוץ מדריגות בכניסה

הריסת מדרגות מיותרות ולחדש את המדרגות בצורה מודרנית ויפה. יצא יותר יפה ממה שהוא דמיין. עבודה מקצועית נקייה ומסודרת זה דגל דאר.

עבודות: Blog2
bottom of page